58 38 06 82

Persondatapolitik

Hos Tårnborg Malerforretning ApS følger vi de til enhver tid gældende love og anvisninger for persondata, udstukket i persondataloven fra Datatilsynet. Dette betyder, at du som kunde kan være sikker på, at dine oplysninger ikke bliver videregivet til tredjepart, medmindre du selv har givet godkendelse til det. Personoplysninger bliver aldrig solgt til tredjepart.

Når du som kunde handler med os, er dine oplysninger i gode hænder. Dine oplysninger bliver registreret via en sikker forbindelse, og kan kun tilgåes af enkelte medarbejdere, der håndterer informationen.

Når vi registrerer personoplysninger på kunder, er virksomheden forpligtet til at give den enkelte kunde en række oplysninger om persondatabehandlingen. Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke oplysninger vi indsamler om dig som kunde, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede oplysninger, og hvordan du kontakter os, hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personlysninger.

 

1.0 Dataansvarlig

Tårnborg Malerforretning ApS, Bag Stadion 5, 4220 Korsør CVR 29 79 77 49

Gælder for følgende websites: Taarnborgmalerforretning.dk Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Behandlingen af data vil ske i overensstemmelse med principperne og som foreskrevet i de til enhver tid gældende reger i persondataforordningen, herunder som gennemført og suppleret i databeskyttelseslovgivningen.

 

2.0 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi registrerer dine oplysninger til følgende formål:

* Levering af ydelser: Vi registrerer og anvender oplysninger om dig for at sikre høj kvalitet i vores leverance.

* Fakturering: Vi indhenter, anvender og opbevarer dine eller din virksomhedsdata for at kunne opfylde de eksisterende lovkrav i forbindelse med fakturering og bogføring. J.f. bogføring- og regnskabsloven.

Ønsker vi at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og indhenter dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen.

 

3.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af dit kundeforhold hos os.

Vi indsamler og behandler kun data, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret i personoplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de minimums- oplysninger, vi beder om.

Almindelig kategori af personoplysninger: Navn, adresse, e-mail adresse, telefon- og mobilnummer Hvis du er en personligt ejet virksomhed eller en virksomhed er ansvarlig betaler for dit kundeforhold til indsamler vi yderligere følgende personoplysninger om dig og din virksomhed: virksomhedens navn, adresse, CVR nr. e-mail, mobilnummer, betalingsoplysninger og andre nødvendige kontaktinformationer på personer ansat i virksomheden.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig om person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er dit samtykke.

3.1 Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang

eller kendskab til dem. For at undgå datatab, tager vi løbende back-up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i risiko eller væsentlig ulempe for dig, vil vi underrette om sikkerhedsbruddet så hurtigt så muligt.

3.1 Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaringen sker under overholdelse af principperne i persondataforordningen og databeskyttelseslovgivningen.

4.0 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os

4.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Du har ret til at på indsigt i dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelser mod vores databehandling af de oplysninger, som er registreret om dig hos Tårnborg Malerforretning ApS.

Indsigtsret: Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig.

Rettelse: Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, og kan du ikke selv rette dem, har du ret til at få dem rettet.

Indsigelse: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine ovennævnte rettigheder, vil vi imødekomme dit ønske i det omfang det er teknisk muligt.

4.2 Sletning af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

4.4 Ændring af vores persondatapolitik

Vi forbeholder os ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 58380682, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Tårnborg Malerforretning ApS | Bag Stadion 5 | 4220 Korsør | Tlf.: 58380682